Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање респиратора В-84/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-84/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање респиратора „Siemens Servo 300“ и „Siemens Servo 900“ за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-84-2017 Позив за подношење понуда,
ЈН В-84-2017 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-84-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-84-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa
Одлука о додели уговора, ЈН В-84-2017