Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање аутоматског парног стерилизатора В-06/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-06/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање аутоматског парног стерилизатора „Cisa 4270, 4060, 6410“ Универзитетске дечје клинике

ЈН В-06-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-06-2018 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН В-06-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-06-2018 протехно м