Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање бронхоскопа и гастроскопа В-10/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-10/2018
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање бронхоскопа и
гастроскопа произвођача “Pentax“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

JN V-10-2018 Poziv za podnosenje ponuda
ЈН В-10-2018 Кonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, JN V-10-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-10 беолек