Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијализу В-04/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-04/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијализу, обликована по партијама

ЈН В-04-2018 Позив за подношење понуда,
ЈН В-04-2018 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН В-04-2018

Одлука о обустави поступка, ЈН В-04-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-04-2018 фрезенијус 1