Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање колоноскопа В-07/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-07/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање колоноскопа Универзитетске дечје клинике

ЈН В-07-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-07-2018 Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка, ЈН В-07-2018