Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма В-05/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-05/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма Универзитетске дечје клинике

ЈН В-05-2018 Позив за подношење понуда,
ЈН В-05-2018 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-05-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-05-2018

Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-05-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-05-2018
Одговор на питање 3, ЈН В-05-2018
Одговор на питање 4, ЈН В-05-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-05-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-05-2018 медицина јуниор 1