Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање ултразвук апарата В-13/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-13/2018
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање ултразвук апарата за
потребе Универзитетске дечје клинике, по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-13-2018
ЈН В-13-2018 Кonkursna dokumentacija
Odgovor 1, JN V-13-2018
Odgovor 2, JN V-13-2018
Odluka o dodeli ugovora JN V-13-2018

Odluka o obustavi postupka, JN V-13-2018