Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање опреме произвођача “Schiller” В-03/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-03/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање опреме произвођача “Schiller” за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-03-2018 Позив за подношење понуда,
ЈН В-03-2018 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-03-2018

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-03-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-03-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-03-2018 ŠILER