Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање ултразвук апарата прозвођача „Toshiba“ В-25/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Oтворени поступак бр. В-25/2018
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање ултразвук апарата прозвођача „Toshiba“

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-25-2018
ЈН В-25-2018 Конкурсна документација
Odluka o dodeli ugovora, JN V-25-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-25-2018 беоласер