Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијализу произвођача “Gambro” В-23/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-23/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијализу
произвођача “Gambro”

ЈН В-23-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-23-2018 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, ЈН В-23-2018