Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање машине за вантелесни крвоток В-51/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-51/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање машине за вантелесни
крвоток Универзитетске дечје клинике

ЈN V-512018 Poziv za podnošenje ponuda
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-51-2018
Odgovor JN V-51-2018

Izmena 1 Konkursna dokumentacija, ЈN V-51-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-51-18
Обавештење о закљученом уговору Denta PB Pharm B-51-2018