Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање скенера “Somatom Emotion 16” В-54/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-54/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање скенера “Somatom
Emotion 16” произвођача “Siemens” за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-54-2018
Конкурсна документација, ЈН В-54-2018
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-54-2018

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa
Одлука о обустави поступка, ЈН В-54-2017
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-54-2018

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa 2
Oбавештење о обустави поступка В-54-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-54-2018
Обавештење о закључењу уговора Siemens