Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију В-75/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-75/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију

ЈN V-75-2018 Poziv za podnošenje ponuda
ЈН В-75-2018 Коnkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovara, JN V-75-18
Обавештење о закљученом уговору Vicor

Обавештење о закљученом уговору MC Company
Обавештење о закљученом уговору Protehno M