Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма В-07/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-07/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма
Универзитетске дечје клинике

ЈN V-07-2019 Poziv za podnošenje ponuda
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-07-2019
Odgovor 1, JN V-07-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-07-19
Обавештење о закљученом уговору Медицина јуниор