Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за хемодијализу В-11/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-11/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за хемодијализу
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-11-19
Konkursna dokumentacija, JN V-11-19
Izmena 1 Kokursne dokumentacije, JN V-11-18
Odluka o dodeli ugovora, JN V-11-2019

Odluka o obustavi postupka, JN V-11-19
Обавештење о закљученом уговору
Oбавештење о обустави поступка