Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање операционих столова В-08/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-08/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање операционих столова
Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-08-19
Kоnkursna dokumentaciju , ЈN V 08-2019
Izmena 1 Konkursne dokumentacije JN V-08-19
Izmena 2 Kоnkursna dokumentacija , ЈН В-08-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-08-19
Обавештење о закљученом уговору AB Trade
Обавештење о закљученом уговору PTM