Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијатернију В-09/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-09/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за дијатернију
Универзитетске дечје клинике

ЈN V-09-19 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija, JN V-09-2019
Обавештење о закљученом уговору ПТМ