Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање моторног система В-10/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-10/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање моторног система
Универзитетске дечје клинике.

ЈN V 10-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-10 -2019 Konkursna dokumentacija
ЈN V-10-2019 Konkursna dokumentacija, Izmena 1
Obavestenje o produzenju roka, JN V-10-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V 10-19
Обавештење о закљученом уговору