Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за физикалну терапију В-04/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-04/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за физикалну
терапију Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-04-2019
Конкурсна документација, ЈН В-04-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-04-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa 1
Одлука о додели уговора, ЈН В-04-2019
Обавештење о закљученом уговору