Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за анестезију “Flow-I” произвођача “Maquet” В-03/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-03/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за анестезију
“Flow-I” произвођача “Maquet”Универзитетске дечје клинике

ЈН В-03-2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-03-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-03-2019
Обавештење о закљученом уговору Paroco