Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање центрифуга В-13/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-13/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање центрифуга
Универзитетске дечје клинике

ЈN V 13-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-13-2019 Коnkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, JN V-13-19

Odluka o obustavi postupka, JN V-13-19
Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о обустави поступка