Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање ЕЕГ апарата В-20/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-20/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање ЕЕГ апарата за потребе
Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-20-2019
Конкурсна документација, ЈН В-20-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-20-2019
Обавештење о закљученом уговору Medial group