Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање бронхоскопа, гастроскопа и колоноскопа В-19/2019.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-19/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање бронхоскопа, гастроскопа
и колоноскопа за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-19-2019 Позив за подношење понуда
ЈН В-19-2019 Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-19-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-19-2019
Обавештење о закљученом уговору