Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање медицинске опреме произвођача “Schiller“ В-17/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-17/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање медицинске опреме
произвођача “Schiller“ за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-17-2019 Позив за подношење понуда
ЈН В-17-2019 Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-17-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa
Odluka o dodeli ugovora, JN V-17-19
Обавештење о закљученом уговору