Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за хемодијализу Fresenius В-27/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-27/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за хемодијализу
произвођача „Fresenius“ Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-27-19
Konkursna dokumentacija, JN V-27-19
Odluka o obustavi postupka, JN V-27-2019