Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање пулсних оксиметара В-26/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-26/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање пулсних оксиметара
Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-26-19
Konkursna dokumentacija, ЈN V-26-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-26-19
Обавештење о закљученом уговору