Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање центрифуга Eppendorf В-32/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-32/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање центрифуга Eppendorf
Универзитетске дечје клинике

ЈN V 32-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-32-2019 Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, JN V-32-19
Обавештење о закљученом уговору