Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)“

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)“, произвођача „Human Meditek, Co., Ltd.“, Кореја, број П-02/2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка, ЈН П-02-2019
Конкурсна документација, ЈН П-02-2019