Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну дијагностику В-18/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-18/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну
дијагностику Универзитетске дечје клинике

ЈН В-18-2019 Позив за подношење понуда
ЈН В-18-2019 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-18-2019

Одговор на питање 2, ЈН В-18-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-18-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одговор на питање 3, ЈН В-18-2019

Измена конкурсне документације 2, ЈН В-18-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Одговор на питање 4, ЈН В-18-2019

Измена конкурсне документације 3, ЈН В-18-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa 3
Одлука о додели уговора, ЈН В-18-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН В-18-2019
Обавештење о закљученом уговору MD Imaging
Обавештење о закљученом уговору Medicom
Oбавештење о обустави поступка