Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата „Visaris Vision C“ В-63/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-63/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата „Visaris
Vision C“

ЈN V-63-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-63-2019 Коnkursna dokumentacija
Одлука о обустави поступка, ЈН В-63-2019