Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну дијагностику В-64/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-64/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну
дијагностику Универзитетске дечје клинике

ЈN V-64-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-64-2019 Коnursna dokumentacija
Одговор на питање 1, ЈН В-64-2019

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-64-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa 1
Одлука о додели уговора, ЈН В-64-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН В-64-2019
Обавештење о закљученом уговору , ЈН В-64-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-64-2019