Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за анестезију “Flow-I” произвођача “Maquet” В-26/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-26/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за анестезију
“Flow-I” произвођача “Maquet”Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-26-20
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-26-2020