Српски | Srpski | English

текући водоводни и канализациони радови В-64/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-64/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – текући водоводни и канализациони радови за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-64-2017
Конкурсна документација, ЈН В-64-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-64-2017
ратошница промет в-64