Српски | Srpski | English

тестис протезе В-05/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-05/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – тестис протезе за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-05-2019
Конкурсна документација, ЈН В-05-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН В-05-2019
Oбавештење о обустави поступка