Српски | Srpski | English

технички гасови и хелијум са услугом претакања В-21/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-21/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички гасови и хелијум са услугом претакања као технички гас за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-21-2017
Конкурсна документација, ЈН В-21-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-21-2017

Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору