Српски | Srpski | English

технички материјал за потребе одржавања М-04/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-04/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички материјал за потребе одржавања објекта Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-04-2017
Конкурсна документација, ЈН М-04-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-04-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одговор на питање 1, ЈН М-04-2017
Одговор на питање 2, ЈН М-04-2017

Одговор на питање 3, ЈН М-04-2017
Измена конкурсне документације 2, ЈН М-04-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2(1)
Одговор на питање 4, ЈН М-04-2017
Измена конкурсне документације 3, ЈН М-04-2017

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 3
Одлука о додели уговора, ЈН М-04-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН М-04-2017
Обавештење о закљученом уговору Mak trade group
Обавештење о закљученом уговору Aqua Still group