Српски | Srpski | English

технички материјал за потребе одржавања објекта М-08/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-08/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички материјал за потребе одржавања објекта за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН М-08-2019
Конкурсна документација, ЈН М-08-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Одговор на питање 1, ЈН М-08-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-08-2019
Одговор на питање 2, ЈН М-08-2019

Измена конкурсне документације 2, ЈН М-08-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Измена конкурсне документације 3, ЈН М-08-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 3
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 4

Измена конкурсне документације 4, ЈН М-08-2019
Одговор на питање 3, ЈН М-08-2019
Одлука о додели поступка, ЈН М-08-2019

Одлука о обустави поступка, ЈН М-08-2019
Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о обустави поступка