Српски | Srpski | English

технички материјал за потребе одржавања објекта М-16/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-16/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – технички материјал за потребе одржавања објекта за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-16-2019
Конкурсна документација, ЈН М-16-2019

Odgovor 1, JN M-16-19
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1

Измена конкурсне документације 1, ЈН М-16-2019
Одговор на питање 2, ЈН М-16-2019
Одговор на питање 3, ЈН М-16-201
Одлука о додели уговора, ЈН М-16-2019
Обавештење о закљученом уговору Mak trede group
Обавештење о закљученом уговору Parbex
Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma