Српски | Srpski | English

тракасте завесе М-14/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-14/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – тракасте завесе за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-14-2017
Конкурсна документација, ЈН М-14-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-14-2017
Обавештење о закљученом уговору Lux inženjering