Српски | Srpski | English

уградни материјал В-53/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-53/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије и трауматологије

Позив за подношење понуда, В-53-2017
Конкурсна документација, ЈН В-53-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-53-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН В-53-2017
в-53-2017- нарцисус