Српски | Srpski | English

уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије В-82/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-82/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије и трауматологије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-82-2017
Конкурсна документација, ЈН В-82-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-82-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-82-2017маклер