Српски | Srpski | English

уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије В-59/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-59/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије и
трауматологије Универзитетске дечје клинике

Poziv za otvaranje ponuda, V-59-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-59-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-59-18
Обавештење о закључењу уговора Mаклер В-59-2018
Обавештење о закључењу уговора Narcissus В-59-2018