Српски | Srpski | English

уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије В-73/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-73/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уградни материјал за потребе Службе ортопедске хирургије и трауматологије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-73-2017
Конкурсна документација, ЈН В-73-2017
Одлука о додели уговора, ЈН В-73-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН В-73-2017
Одлука о додели уговора, ЈН П-15-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ п-15-2017,v-73-2017маклер