Српски | Srpski | English

уништавање медицинског отпада ЈН М-19/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН М-19/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – уништавање медицинског отпада Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda
Kоnkursna dokumentacija , ЈN М-19-2019
Обавештење о закљученом уговору Investfarm, ЈН М-19-19
Обавештење о закљученом уговору Remondis Medison, ЈН М-19-19