Српски | Srpski | English

услуга контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара, преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту М-06/2019

ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности – услуга контроле и одржавања стабилних система за
дојаву пожара, преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту за потребе
Универзитетске дечје клинике, по партијама, бр. ЈН М-06/2019.

Poziv za podnošenje ponuda, ЈN М 06-2019
Konkursna dokumentacija, JN M-06-19
Odgovor 1, JN M-06-2019

Konkursna dokumentacija, JN M-06-2019 Izmena 1
Obavestenje o produzenju roka, JN M-06-2019
Odgovor 2, JN M-06-2019
Кonkursna dokumentacija, JN M-06-2019 Izmena 2

Odgovor 3, JN M-06-2019
Odgovor, 4 , JN M-06-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN M-06-19
Обавештење о закљученом уговору TVI
Обавештење о закљученом уговору SBT