Српски | Srpski | English

услуга одржавања респиратора “Maquet Servo” В-30/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-30/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – услуга одржавања респиратора “Maquet Servo” за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-30-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-30-2018 Конкурсна документација
Odluka o dodeli ugovora, JN V-30-2018
Обавештење о закљученом уговору