Српски | Srpski | English

услуга одржавања респиратора “Maquet Servo” В-34/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-34/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – услуга одржавања респиратора “Maquet Servo” за потребе
Универзитетске дечје клинике

ЈN V-34-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-34-2019 Кonkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora, JN V-34-19
Обавештење о закљученом уговору