Српски | Srpski | English

услуга оспособљавања запослених за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења М-44/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-44/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – услуга оспособљавања запослених за спровођење мера заштите од
јонизујућих зрачења за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 44-2018
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN M 44-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN M-44-2018
Обавештење о закљученом уговору Винча М-44-2018