Српски | Srpski | English

услуга периодичне дозиметријске контроле извора зрачења, лична дозиметријска контрола и здравствени прегледи ЈН М-02/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-02/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – услуга периодичне дозиметријске контроле извора зрачења, лична
дозиметријска контрола и здравствени прегледи за потребе Универзитетске дечје
клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 02-2018
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN M-02-2017
Odgovor 1, JN M-02-2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN-02-2017- Izmena 1
Obavestenje o produzenju roka, JN M-02-2018
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN-02-2017- Izmena 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – дозиметрија
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN-02-2017- Izmena 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – дозиметрија 3
Одговор на питање 2, ЈН М-02-2018
Odgovor 3, JN M-02-2018
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru- , JN M-02-2018, Karajovic
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru- , JN M-02-2018, Vinca