Српски | Srpski | English

услуга прања, сушења, пеглања и транспорта веша В-26/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-26/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – услуга прања, сушења, пеглања и транспорта веша Универзитетске дечје клинике

ЈН В-26-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-26-2018 Конкурсна документација
Odgovor 1,, JN V-26-2018

Измена 1 ЈН В-26-2018 Конкурсна документација
Odgovor 2, JN V-26-2018
Одлука о обустави поступка, ЈН В-26-2018